• head_banner

40 km 100G CFP2-ER

  • 40KM 100G CFP2

    40KM 100G CFP2

    Оптичкиот трансивер 100G CFP2 ER4 ја интегрира патеката за пренос и примање на еден модул.На страната на преносот, четири ленти на сериски текови на податоци се обновуваат, повторно темпирани и се пренесуваат на четири ласерски двигатели, кои контролираат четири модулирани ласери со електрична апсорпција (EML) со централни бранови должини од 1296, 1300, 1305 и 1309 nm.Оптичките сигнали потоа се мултиплексираат во едномодни влакно преку индустриски стандарден LC конектор. На страната за примање, четири ленти на оптички текови на податоци се оптичкиDE-мултиплексиранасо интегриран оптички демултиплексер.Секоја податочна пареа се обновува со PINфото-детекторитранс-импедансазасилувач,повторно темпиран, и предаден на излезниот двигател.Овој модул има атопло-приклучокелектричен интерфејс, мала потрошувачка на енергија и интерфејс за управување со MDIO.