• head_banner

Прекинувачи од серијата Huawei S1700

  • Huawei S1700 Series Switches

    Прекинувачи од серијата Huawei S1700

    Прекинувачите од серијата Huawei S1700 се идеални за мали до средни бизниси, интернет кафулиња, хотели, училишта и други.Тие се лесни за инсталирање и одржување и обезбедуваат богати услуги, помагајќи им на клиентите да изградат безбедни, сигурни и со високи перформанси мрежи.

    Во зависност од типовите на управување, прекинувачите од серијата S1700 се класифицираат на неуправувани прекинувачи, прекинувачи со веб-менаџмент и целосно управувани прекинувачи.

    Неуправуваните прекинувачи се plug-and-play и не бараат инсталација на никаков софтвер.Тие немаат опции за конфигурација и не им треба последователно управување. Прекинувачите управувани од веб може да се управуваат и одржуваат преку веб-прелистувачот.Тие се лесни за ракување и имаат кориснички графички кориснички интерфејси (GUI). Целосно управуваните прекинувачи поддржуваат различни методи за управување и одржување, како што се веб, SNMP, интерфејс на командната линија (поддржан од S1720GW-E, S1720GWR-E и S1720X -Д).Тие имаат кориснички GUI-и.