• head_banner

Прекинувачи од серијата Huawei S6720-LI

  • S6720-LI Series Switches

    Прекинувачи од серијата S6720-LI

    Серијата Huawei S6720-LI се поедноставени фиксни прекинувачи од следната генерација на сите 10 GE и може да се користат за пристап до 10 GE на кампусот и мрежите на центрите за податоци.